Jdi na obsah Jdi na menu

O nás

Naše činnost:

 

Ras systémy

V RAS systému (Recirculation Aquaculture Systems) probíhá odchov v plně kontrolovaných podmínkách, čímž přináší vyšší efektivitu chovu. Tomuto typu odchovu ryb se věnujeme již pět let a máme zkušenosti s rozkrmováním larev štiky obecné, odchovem plůdku sumečka afrického a tilápie nilské, jezírkových ryb, podoustve říční a tržního sumečka afrického. Rádi bychom pokračovali zejména v odchovu rychleného plůdku tradičních druhů ryb, které budou následně dále chovány v našich rybnících, případně prodány chovatelům a rybníkářům, či ve spolupráci s rybářskými svazy navráceny zpět do přírody. V budoucnu bychom rádi prováděli vlastní vytěr a také propojili RAS systém s akvaponií a nabídli tak zákazníkům nejen ryby a rybí výrobky, ale také bylinky a zeleninu bez chemie v biokvalitě. 

 

Rybníkářství

V rybníkářství se zabýváme odchovem tradičních druhů ryb včetně ryb dravých. Cílíme na produkci násad a při odchovu praktikujeme přikrmování obsádek s využitím přirozené potravy rybníka. Mimo to nabízíme jezírkové a okrasné ryby, především koi kapra, zlatého lína, zlatého a modrého jesena a barevnou formu karase.

 

Zpracování a prodej ryb

Zaměřujeme se převážně na české druhy ryb, v menší míře další oblíbené druhy jako je sumeček africký nebo tilápie nilská. Mimo čerstvé ryby nabízíme zejména ryby uzené. V budoucnu bychom rádi náš sortiment rozšířili o další rybí speciality. Naším cílem je kvalita. Ryby odebíráme pouze od ověřených chovatelů doplněné o naši produkci a na tepelnou úpravu nepoužíváme žádné umělé konzervanty.

 

Renaturace

Jedním z našich nejkrásnějších cílů je navrácení původních druhů ryb zpět do přírody. V důsledku znečištění životního prostředí, přemnožení nepůvodního kormorána, regulace vodních toků a klimatických změn dochází k rapidnímu úbytku rybích společenstev, která se v našich vodách dříve hojně vyskytovala. Dali jsme si za úkol pomoci navrátit tyto druhy zpět do přírody. Ryby odchované v RAS systému případně v rybnících jsou ve spolupráci s rybářskými svazy navráceny zpět do svého původního prostředí. Až se vám třeba podaří chytit štiku na Slezské Hartě nebo podoustev v řece Opavě, je možné, že to bude jeden z našich odchovanců.

 

Dotační tituly

Poskytujeme poradenství a pomoc s administrací projektů Operačních programů rybářství, životního prostředí, podnikání a inovace a rozvoje venkova. S naší pomocí byla například postavena hospodářská budova MO ČRS Příbor nebo vybavena zpracovna ryb Sedlnice.