Provizorní nádrže před instalací RAS systému (10.10.2018)